PRIPOJENIE NA INTERNET

12,50 € mesačne

Pre viac informácií nás kontaktujte:

0948 424 680

Trixnet s.r.o. , Hroncova 5, 040 01 Košice, IČO 47 658 690, tel.: 0948 424 680, email: internet@trixnet.sk